Hướng dẫn phòng báo - tạp chí

HƯỚNG DẪN PHÒNG BÁO - TẠP CHÍ TỰ CHỌN
            Để đảm bảo việc phục vụ tự chọn tài liệu ở phòng báo tạp chí được thuận lợi và bảo quản tốt tài liệu trưng bày trên giá. Thư viện lưu ý bạn đọc thực hiện một số điều sau:
1.Để cặp sách và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
2.Ghi phiếu yêu cầu, xuất trình thẻ thư viện với thủ thư và nhận phiếu ra cửa
3.Thủ tục mượn tài liệu:
+ Bảo quản Tạp chí mới trên giá: Ghi phiếu yêu cầu tự chọn, nộp phiếu yêu cầu và thẻ thư viện cho thủ thư
+ Báo- Tạp chí từ năm 1951: Tra tìm ở tổ mục lục chữ cái trên Báo- Tạp chí. Ghi đầy đủ, chính xác ký hiệu tài liệu ở góc trên bên trái tờ Phích (Ghi cả phần chữ và số).
VD: Báo nhân dân năm 2000 có ký hiệu là JL683-688/2000 hoặc yêu cầu theo năm, theo số để thủ thư phục vụ.
Khi nhận tài liệu, đề nghị bạn đọc kiểm tra lại. Nếu mất trang, rách nát…phải trình báo ngay với thủ thư.
Không viết, vẽ, cắt, hoặc làm sai lệch nội dung và hình thức tài liệu thư viện. Giữ trật tự tại thư viện.
Khi ra về phải trả lại phiếu ra cửa cho thủ thư.
Nếu bạn đọc có vi phạm thư viện sẽ thu lại thẻ, yêu cầu bồi thường, hoặc gửi giấy báo về nơi có thẩm quyền để giải quyết.
                                                                  THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH