Mạng lưới thư viện

Mạng lưới thư viện

Tổng số thư viện huyện, thành phố : 08

Tổng số cán bộ : 14

Kinh phí hoạt động :  432.258.300đ

Kinh phí mua sách :                             44.321.500đ

Kinh phí mua báo :                               71.813.300đ

Tổng vốn sách :                                    76.872 bản

Cấp thẻ bạn đọc :                                  1344 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện :                  48.564 lượt/năm

Lượt sách báo luân chuyển :                  131.958 lượt/năm

Phát triển thư viện, tủ sách cơ sở: 20 thư viện xã; 221 điểm bưu điện văn hoá xã

Các hoạt động chung :Tổ chức hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách báo thiếu nhi và người lớn; Phục vụ độc giả. Đặc biệt là đối tượng thiếu nhi trong dịp hè.

Tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách báo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm : Mừng Đảng-mừng xuân-mừng đất nước; Ngày thành lập  Đoàn TNCSHCM

Ngày giải phóng Miền Nam…

Hệ thống tra cứu thông tin : Tra cứu bằng hệ thống mục lục phích

 

Hoạt động liên kết

- Bưu điện tỉnh Thái Bình

- 191 điểm bưu điện văn hoá xã

- Bộ đội biên phòng

- Trạm sách đồn Biên phòng 72 và đồn biên phòng 68

- Công an tỉnh

- Trạm sách trại giam công an tỉnh

  

                                                   Các thư viện huyện

Thư viện huyện Đông Hưng

Trụ sở : Nhà Văn hóa huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình

Diện tích sử dụng : 70m2

Biên chế : 1 cán bộ

Trình độ nghiệp vụ : Trung cấp thư viện

Thư viện bắt đầu hoạt động từ năm 1971                

Vốn tài liệu  :       9748 bản sách, 22 loại báo tạp chí.

Trang thiết bị : 04 giá sách; 02 bàn; 12 ghế; 01 tủ mục lục; 01 tủ trưng bày

Thẻ bạn đọc :                               200

Lượt người :                                 7000 lượt bạn đọc

Lượt sách báo luân chuyển :        14000 lượt

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

+  Tổ chức các hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách báo thiếu nhi và người lớn

+ Trưng bày sách báo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

+ 01 thư viện xã : Hoa Nam 

 

Thư viện huyện Hưng Hà

Trụ sở : Trung tâm huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

Diện tích sử dụng :            120 m2

Tổng số cán bộ :                02 cán bộ

Trình độ nghiệp vụ :          01 trung cấp thư viện ; 01 Đại học tài chính kế toán

Thư viện bắt đầu hoạt động từ năm 1972

Vốn tài liệu :                                          11056 cuốn sách ; 26 loại báo tạp chí

Trang thiết bị : 07 giá sách; 04 bàn; 16 ghế; 01 tủ mục lục; 03 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :                                   300 thẻ bạn đọc

Lượt người :                                            7200 lượt bạn đọc

Lượt sách báo lưu hành :                       36000 lượt sách báo
Nhân các ngày kỷ niệm thư viện tổ chức tuyên truyền, triển lãm tài liệu, tổ chức thi giới thiệu sách báo

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

  04 thư viện xã : Độc Lập, Cộng Hoà, Hùng Dũng, Tiến Đức

 

Thư viện huyện Kiến Xương

Trụ sở  : Trung tâm văn hóa huyện Kiến Xương

Diện tich sử dụng : 65 m2

Cán bộ : 02 cán bộ

Trình độ  Đại học thư viện

Bắt đầu hoạt động từ năm 1966.

Vốn tài liệu :                  8120 bản sách và 26 loại báo tạp chí

Trang thiết bị : 09 giá sách; 06 bàn; 17 ghế; 01 tủ mục lục; 02 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :             141 thẻ bạn đọc

Lượt bạn đọc :                 11700 lượt bạn đọc

Lượt sách báo lưu hành :  174000 lượt sách báo

Tổ chức hàng chục cuộc triển lãm tài liệu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

03 thư viện xã :Thanh Nê, An Bồi, Bình Minh

01 trạm sách : Trạm điều dưỡng thương binh nặng xã Quang Trung

 

Thư viện huyện Quỳnh Phụ:

Trụ sở : Thị trấn Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Diện tích sử dụng : 230m2

Cán bộ :                         1 cán bộ trình độ Đại học thư viện

Bắt đầu hoạt động từ năm 1969.

Vốn tài liệu :                    15500 bản sách, 25 loại báo tạp chí

Trang thiết bị : 14 giá sách; 08 ban; 40 ghế; 01 tủ mục lục; 01 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :             80 thẻ bạn đọc,

Lượt bạn đọc :                2552 lượt bạn đọc

Lượt sách báo lưư hành :  13910 lượt sách báo tài liệu;

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

Tổ chức hàng chục cuộc trưng bày, tuyên truyền nhân ngày kỷ niệm, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa ở địa phương.

 02 thư viên  xã : An Đồng, Quỳnh Hoàng


Thư viện huyện Thái Thụy

Trụ sở : Nhà văn hóa trung tâm huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

Diện tích sử dụng : 60 m2

Cán bộ : 02 cán bộ trình độ đại học thư viện

Bắt đầu hoạt động từ năm 1969.

Vốn tài liệu :           6300 bản sách, 13 loại báo tạp chí.

Trang thiết bị :          03 giá sách; 05 bàn; 20 ghế; 01tủ mục lục; 01 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :         73 thẻ bạn đọc

Lượt người :             7240 lượt

Lượt sách báo lưu hành : 8365 lượt sách báo tài liệu.

Xây dưng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

Tổ chức các hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách báo thiếu nhi và người lớn

Trưng bày sách, báo nhân dịp lỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

03 thư viện xã :Thuỵ Văn, Thuỵ Xuân, Thái Dương

Thư viện huyện Tiền Hải:

Trụ sở : Trung tâm huyện Tiền Hải, cạnh nhà văn hóa huyện

Diện tích sử dụng :   90m2

Cán bộ :                     02

Trình độ chuyện môn: 01 cán bộ Đại học thư viện, 01 cán bộ trung học thư viện

Bắt đầu hoạt động  từ năm 1973

Vốn tài liệu                     :13800 bản sách; 13 loại báo tạp chí

Trang thiết bị :               08 giá sách; 08 bàn; 25 ghế; 01 tủ mục lục; 02 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :             150 thẻ bạn đọc

Lượt người :                       3750 lượt bạn đọc

Lượt sách báo luân chuyển :   18000 lượt.

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :

Trưng bày sách, báo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

02 thư viện xã : Tây Tiến, Nam Cường

 
Thư viện huyện Vũ Thư

Trụ sở : Trung tâm huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình

Diện tích sử dụng : 78 m2

Cán bộ : 02

Trình độ : 01 cán bộ Đại học thư viện, 01 cán bộ Trung cấp thư viện

Bắt đầu hoạt động từ 1974

Vốn tài liệu :              9306 bản sách,  25 loại báo tạp chí.

Trang thiết bị :             14 giá sách, 04 bàn, 14 ghế, 01 tủ mục lục, 01 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :      150 thẻ

Lượt bạn đọc :             6432 lượt bạn đọc

Lượt sách báo lưu hành : 17296lượt.

Xây dựng phong trào, phát triển thư viện, tủ sách cơ sở :  

Tổ chức triển lãm, tuyên truyền sách báo,tài liệu. Đặc biệt quan tâm việc phục vụ phát triển công nghiệp, làng nghề, trồng hoa, cây cảnh là thế mạnh của huyện

03 thư viện xã : Song An, Nguyên Xá, Đông Thanh

 

Thư viện nhân dân Thành phố Thái Bình

Trụ sở : Đường Hai Bà Trưng TP. Thái Bình

Diện tích sử dụng : 32m2

Cán bộ : 01 cán bộ trình độ Đại học thư viện

Bắt đầu hoạt động từ 1978, sau nhiều lần thay đổi trụ sở, đến năm 1985 thư viện chuyển về khu đền thờ Hai Bà Trưng.

Năm 2000 do việc nâng cấp khu đền thờ Hai Bà Trưng thư viện tạm ngừng hoạt động. Đến tháng 7 năm 2007 thư viện nhân dân TP. Thái Bình được tái thành lập đi vào hoạt động phục vụ mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Vốn tài liệu :          3042 bản sách, và 30 loại báo tạp chí.

Trang thiết bị : 14 giá, 04 bàn, 14 ghế, 01 tủ mục lục, 01 tủ trưng bày

Cấp thẻ bạn đọc :   155 thẻ

Lượt bạn đọc :        3500 lượt bạn đọc

Lượt sách báo :         8000 lượt sách báo

01  thư viện xã : Đông Thọ

04 Tủ sách, trạm sách : Hoàng Diệu, CLB Lê Quý Đôn, Trại giam do Công an tỉnh quản lý, Trung tâm VHTTNTP