Qui định về Tổ chức Phục vụ độc giả

Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có nhu cầu được sao chụp các tài liệu có trong thư viện. Để tài liệu đến với bạn đọc nhanh, chính xác, bạn đọc cần tuân thủ các yêu cầu:

- Bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu liên hệ trực tiếp với cán bộ thư viện tại các phòng.

- Bạn đọc tuyệt đối không tự ý mang sách, báo ra khỏi phòng.

- Bạn đọc đặt cọc số tiền gấp đôi giá trị thực cuốn sách, báo cần sao chụp và để lại chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên (nếu là sinh viên) cho cán bộ thư viện trước khi mang sách ra ngoài tự sao chụp.

- Mỗi lần bạn đọc được mượn một quyển sách, báo để sao chụp.

- Khi nhận sách phải kiểm tra, nếu phát hiện sách bị rách, mất trang phải báo ngay cho thủ thư đóng dấu xác nhận, nếu không bạn đọc phải chịu trách nhiệm

- Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn sách báo khi mang ra ngoài sao chụp.

-Tuyệt đối không được tháo gáy sách khi sao chụp.

- Bạn đọc phải trả lại sách, báo cho thư viện ngay trong giờ