12/04/2022

Hội nghị tập huấn phần mềm mã nguồn mở Open Biblio dành cho thư viện huyện và các trường học

     Sáng Ngày 5/4/2022 Thư Viện Tỉnh thái Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn cho  hơn 30 cán bộ thư viện của 8 huyện thị  trong toàn tỉnh. Lớp Tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mồng 5 đến  mồng 7 nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của toàn bộ viên chức quản lý các thư viện huyện, thành phố; nhân viên làm công tác thư viện. Qua đó tăng khả năng tiếp cận của người đọc đối với tài liệu của thư viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin cho bạn đọc.