15/03/2022

Thư viện mở cửa phục vụ ngoài giờ

Thực hiện kế hoạch công tác năm và được sự đồng đồng ý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ ngoài giờ phòng Đọc tổng hợp, phòng Thiếu nhi, phòng đọc Mẹ và Bé và phòng Cấp thẻ vào các ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 19/3/2022(Thứ Bảy). Thời gian mở cửa phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian mở cửa phục vụ cụ thể như sau:

- Từ 19 giờ 30 đến 22 giờ Thứ Bẩy hàng tuần

- Từ 7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 Chủ Nhật hàng tuần.

Thư viện trân trọng thông báo để bạn đọc và nhân dân được biết đến trải nghiệm và tham gia các hoạt động của Thư viện tỉnh!

 

Tiến Dũng