08/10/2021

Thư viện phục vụ bạn đọc trở lại

Thư viện tỉnh trân trọng thông báo.
       - Tình hình dịch covid-19 trong tỉnh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.
      - Để phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân trong toàn tỉnh, Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ trở lại từ ngày 8/10/2021.
Chú ý: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Bạn đọc đến Thư viện phải tuân thủ quy trình 5k trong phòng chống dịch và đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào các phòng của viện theo quy định

Tiến Dũng