17/09/2021

Thông báo tạm dừng phục vụ bạn đọc tại chỗ

     Thư viện tỉnh Thái Bình vừa nhận được thông báo khẩn của ban phòng chống dịch covid-19 tỉnh Thái Bình. Do diến biến tình hình dịch lại phức tạp trở lại trong sáng nay tại địa bàn tỉnh Hà Nam mà chưa rõ nguồn lây. Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Thư viện tỉnh chỉ phục vụ cho bạn đọc mượn sách về nhà từ chiều ngày 22/9/2021. Kính mong bạn đọc thông cảm!