21/05/2021

Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại

     Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Bình đã được kiểm soát. Từ ngày 24/5/2021 (Thứ Hai), Thư viện tỉnh Thái Bình mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại.

     Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thư viện tỉnh chị mở cửa phòng cấp thẻ, phòng mượn sách về nhà và phòng mượn sách thiếu nhi ( không phục vụ bạn đọc ngồi đọc tại chỗ). Bạn đọc đến Thư viện phải đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn trước và sau khi ra vào các phòng của Thư viện.

     Trân trọng thông báo để bạn đọc được biết./.

Tiến Dũng