19/12/2019

Thông báo

     Thực hiện thông báo số 754-TB/TU ngày 05 tháng 9 năm 2019 thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình.

     Thư viện tỉnh Thái Bình đã hoàn thành công tác di chuyển trụ sở sang hoạt động tạm thời tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh (Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

     Thư viện tỉnh chính thức trở lại hoạt động phục vụ bạn đọc từ ngày 16/12/2019 (Thứ hai).

     Thư viện tỉnh trân trọng thông báo để bạn đọc được biết.