10/10/2019

Thư viện Thái Bình thông báo

Thực hiện thông báo số 755-TB/TU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về phương án triển khai thực hiện và bố trí vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình để chuẩn bị mặt bằng phục vụ công tác xây dựng trụ sở. Thư viện tỉnh dừng hoạt động phục vụ bạn đọc và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ từ ngày 15/10/2019 để chuẩn bị công tác di chuyển trụ sở làm việc sang Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (Địa chỉ đường Nguyễn Đức Cảnh phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình)
Khi Thư viện hoạt động ổn định ở trụ sở tạm thời chuyển đến, Thư viện tỉnh sẽ thông báo để bạn đọc được biết.
Thư viện tỉnh trân trọng thông báo./.