25/08/2017

Thư viện KHTH Thái Bình hiệu quả từ chương trình phối hợp luân chuyển sách, báo đến các điểm Bưu điện - Văn hóa xã

 Mô hình Bưu điện văn hóa xã- Thư viện được nhắc tới rất nhiều trong thời gian gần đây khi mà Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr- BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện- Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 đã được các địa phương hưởng ứng tích cực. Việc đưa sách báo xuống phục vụ người dân tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã đã thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tạo sự bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin của người dân. Để mọi người dân có điều kiện dễ dàng tiếp cận với sách báo, thông tin kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất, góp phần từng bước xóa đói giảm nheog; mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời tại các địa bàn còn khó khăn.

     Để triển khai thực hiện mô hình này, năm 2014 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Sở Thông tin Truyền thông đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác số 02/CTr- SVHTT&DL-STTTT về việc tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ, sách báo tại các điểm Bưu điện- Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020. Chương trình nhằm phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của ngành Thông tin và truyền thông và văn hóa, Thể thao và DU lịch đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, học tập của người dân, góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

     Theo đó, chương trình triển khai 4 nội dung và các nguyên tắc phối hợp. Giai đoạn 2014-2016: tắng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo được thực hiện giữa Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh và Bưu điện tỉnh luân chuyển đến 8 thư viện huyện, thành phố và 208 điểm Bưu điện- Văn hóa cấp xã định kỳ luân chuyển tối thiểu 3 tháng/ lần, số lượng sách luân chuyển dự kiến 5000 bản/năm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho nhân viên Bưu điện- văn hóa, đồng thời có sự thoonga nhất về cơ shees tài chính, cơ chế hoạt động của nhân viên, đề xuất cơ chế hỗ trợ của tỉnh để thực hiện tốt chương trình.

      Để làm tốt công việc đó, Thư viện đã lên kế hoạch cụ thể chi tiết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường bổ sung nguồn sách, báo kho luân chuyển, thực hiện luân chuyển sách về điểm Bưu điện- Văn hóa xã. Bên cạnh đó với trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ nghiệp vụ, Thư viện đã biên soạn nội dung và tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài liệu, phương pháp phục vụ và kỹ năng tuyên truyền thu hút bạn đọc đến sử dụng tài liệu cho nhân viên điểm Bưu điện – Văn hóa xã đủ năng lực triển khai các hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm này; tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tổ chức phục vụ đọc sách tại các điểm nằm trong phạm vi thực hiện của chương trình; đề xuất hỗ trợ các nguồn lực cần thiết,  đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện- Văn hóa xã. Đến nay đã có 20 điểm Bưu điện- Văn hóa xã thực hiện luân chuyển sách và đi vào phục vụ có nền nếp tiêu biểu trên địc bàn 2 huyện Hưng Hà và huyện Kiến Xương với 4.000 bản sách được luân chuyển. Theo kế hoạch Thư viện tỉnh đã xây dựng, đến hết Quý I/2017 sẽ luân chuyển tiếp cho 30 điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn hai huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ với số bản sách là 6.000 bản; hết Quý III/2017 sẽ luân chuyển về 30 điểm Bưu điện- Văn hóa xã trên địa bàn hai huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy với số bản sách là 6.000 bản. Mục tiêu Thư viện đề ra là từ năm 2017 đến 2020 sẽ thực hiện luân chuyển đến toàn bộ các điểm Bưu điện- Văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh.

     Sách luân chuyển tại kho Luân chuyển của Thư viện luôn đảm bảo có nội dung phong phú, có giá trị thiết thực với người dân, nhằm tuyên truyền chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học – kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giới thiệu văn hóa Việt Nam và thế giới; sách thiếu nhi, sách nông nghiệp phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới,...Với tần suất luân chuyển 6 tháng/ lần giữa các điểm Bưu điện- Văn hóa xã với nhau sao cho sách, báo đến được với người dân một sách nhanh chóng nhất và liên tục, nội dung được phong phú, đa dạng hơn. Sau mỗi đợt luân chuyển Thư viện tỉnh tập hợp ý kiến phản hồi từ các điểm Bưu điện- Văn hóa xã để có thể lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp hơn với yêu cầu của người dân, và có cách luân chuyển hiệu quả hơn. Song song với Thư viện, Bưu điện tỉnh luôn đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực tại các điểm bưu điện – Văn hóa xã đáp ứng việc phục vụ bạn đọc; tiếp nhận và tổ chức bảo quản sách báo. Đồng thời tổ chức tốt công tác truyền thông giới thiệu để người dân tiếp cận và khai thác thông tin tại các điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

     Xác định việc luân chuyển sách tới các điểm Bưu điện- Văn hóa xã phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân là hết sức cần thiết. Đối tượng bạn đọc đa dạng nên đòi hỏi nguồn tài liệu phục vụ công tác này phải có chất lượng được chọn lọc hết sức cẩn thận, đảm bảo thuần phong, mỹ tục và đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Vì thế, Thư viện tỉnh đã thường xuyên rà soát vốn tài liệu hiện có trong kho luân chuyển, lên kế hoạch bổ sung sách để kịp thời phục vụ công tác luân chuyển, đảm bảo thực hiện chương trình dài lâu và hiệu quả. Bởi thực tế, kho luân chuyển của thư viện tỉnh có vốn tài liệu còn rất khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng tài liệu.

     Qua việc thực hiện luân chuyển sách đến các điểm Bưu điện- Văn hóa xã đã thúc đẩy hoạt động thư viện phát triển, tăng cường sự quan tâm đầu tư và có thể thấy được vai trò của sách báo trong đời sống xã hội được khẳng định; sự cần thiết của các thư viện/ tủ sách đối với sinh hoạt văn hóa ở các vùng nông thôn trong chương trình nông thôn mới được đề cao. Nguồn sách trong kho luân chuyển của Thư viện tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí ngân sách địa phương để bổ sung tài liệu. Thông qua hoạt động này ngành thư viện đã phần nào khắc phục được những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự; xây dựng một mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở rộng khắp, với cơ cấu hợp lý.

    Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc luân chuyển sách về các điểm Bưu điện- Văn hóa xã vẫn còn gặp phải một số khó khăn như: nguồn sách trong kho luân chuyển của Thư viện tỉnh còn ít để thực hiện luân chuyển trên một phạm vi rộng là 208 điểm Bưu điện văn hóa xã, với yêu cầu nguồn sách đa dạng thực sự là rất khó khăn vì thế số lượng bản sách luân chuyển mỗi lần chưa nhiều (200bản/1 điểm), nội dung sách chưa thật sự phong phú, đặc biệt là sách phục vụ cho thiếu nhi.

    Điều dễ nhận tháy qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh bước đầu đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng hình ảnh, diện mạo nông thôn iscuar miền quê lúa Thái Bình, đồng thời góp phần thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết trung ương 9 khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của Đảng vào cuộc sống./.

                                                                                                                                             Vũ Thị Chiên

                                                                                                                                                 Giám đốc Thư viện KHTH Thái Bình

Vũ Thị Chiên