Pháp lệnh Thư viện 2001

(02/02/2023 10:05:12)

Chính sách mượn tài liệu

(28/08/2017 08:50:25)

Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc không có nhiều thời gian đến thư viện làm thẻ tại kho mượn của thư viện. Đối tượng phục vụ là cán bộ, công nhân viên chức, công an, sinh viên, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nội thành Thái Bình.

Chính sách sao chụp tài liệu

(28/08/2017 08:48:04)

Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có nhu cầu được sao chụp các tài liệu có trong thư viện. Để tài liệu đến với bạn đọc nhanh, chính xác, bạn đọc cần tuân thủ các yêu cầu: