Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện năm 2017

(25/08/2017 04:23:18)

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện năm 2017

Tổ chức sinh hoạt hè tại thư viện năm 2017

(25/08/2017 04:21:37)

Tổ chức sinh hoạt hè tại thư viện năm 2017

Kế hoạch tổ chức liên hoan kể chuyện sách thiếu nhi tỉnh hè năm 2017

(25/08/2017 04:20:50)

Kế hoạch tổ chức liên hoan kể chuyện sách thiếu nhi tỉnh hè năm 2017