THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Mạng lưới thư viện
Mạng lưới thư viện In Email
Tổng số thư viện huyện, thành phố : 08

Tổng số cán bộ : 14

Kinh phí hoạt động :  432.258.300đ

Kinh phí mua sách :                             44.321.500đ

Kinh phí mua báo :                               71.813.300đ

Tổng vốn sách :                                    76.872 bản

Đọc tiếp...
 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình