THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin tổ chức In Email

CÁC PHÒNG - BAN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng sở.

2. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá

3. Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao

4. Phòng Nghiệp vụ Du lịch

5. Phòng Kế hoạch -Tài chính

6.Phòng Tổ chức cán bộ

7. Thanh tra sở:

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Nhà Văn hoá trung tâm

2. Nhà triển lãm thông tin

3. Bảo tàng tỉnh

4. Thư viện khoa học tổng hợp

5. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

6. Nhà hát chèo

7. Đoàn Cải lương

8. Đoàn ca múa kịch

9. Trung tâm Huấn luyện TDTT

10. Trường Năng khiếu TDTT