THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Giới thiệu chung In Email
Giới thiệu Sở văn hoá, Thể thao -Du lịch.
 
 

Số 231, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461