THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Quy định phòng đọc In Email

I.
ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC ĐÃ CÓ THẺ

Khi đăng kí mượn sách tại phòng đọc tổng hợp cần lưu ý

1. Nộp thẻ bạn đọc và phiếu yêu cầu cho thủ thư trước khi vào phòng đọc

2. Mỗi lần đọc mượn 2 cuốn sách theo yêu cầu.

3. Trường hợp bạn đọc có nhu cầu tra cứu cùng một lúc có thể mượn được số lượng sách đáp ứng cho việc tra tìm (không hạn chế số lượng), mỗi cuốn sách ghi vào một phiếu yêu cầu.

4. Đối với giá sách tự chọn:

- Nếu đọc tại chỗ, nộp thẻ cho thủ thư, tự chọn sách trên giá sau đó ghi phiếu yêu cầu.

- Nếu mượn về nhà phải gủi phiếu yêu cầu và thẻ bạn đọc cho thủ thư ; Số lượng sách mượn tối đa là 2 cuốn/1lần, thời gian mượn không quá 10 ngày, khi trả sách mới lấy được thẻ.

- Khi nhận sách phải kiểm tra kỹ tình trạng sách như: mất trang, rách nát, vẽ bẩn hoặc cắt xén, nếu có phải báo ngay với thủ thư.

II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC KHÔNG CÓ THẺ

            Nếu có nhu cầu đọc tại chỗ sẽ được giải quyết theo qui định trên dưới sự hóng dẫn của thủ thư.

Trên đây là một số qui định khi đọc hoặc mượn sách phòng đọc tổng hợp. Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn tài sản sách báo, chịu trách nhiệm với cuốn sách mình đã mượn.

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình