THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Nội quy thư viện In Email
Để đảm bảo tài sản giữ gìn sách báo, tài liệu trong thư viện và thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng, mọi người vào sử dụng thư viện đều phải tuân theo những qui định dưới đây:

 

1. Xuất trình thẻ bạn đọc do thư viện cấp tại phòng thường trực trước khi vào thư viện. Trường hợp chưa có thẻ bạn đọc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và làm thủ tục đăng kí làm thẻ.

2. Tuyệt đối giữ gìn trật tự, đi nhẹ, nói nhỏ không gây ảnh hưởng đến bạn đọc khác.

 

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong các phòng đọc, phòng mượn. Đặc biệt cấm mang theo chất dễ cháy, nổ.

4. Giữ gìn vệ sinh chung không ăn các loại quà, bánh, thực phẩm trong thư viện. Không được tự tiên di chuyển bàn ghế, cây cảnh và không vứt rác, giấy trong các phòng đọc phòng làm việc.

5. Chấp hành nghiêm túc mọi hướng dẫn  của cán bộ thư viện, không  được tự do xáo trộn trật tự sách báo trên giá và các ô mục lục. Không tự tiện sử dụng các máy tính để tìm tin khi chưa được cán bộ thư viện hướng dẫn.

6. Không tự tiện mang sách báo, tài liệu của thư viện ra ngoài. Nghiêm cấm việc cắt xé, tẩy xoá, viết vẽ  hoặc huỷ hoại bằng mọi hình thức đối với sách báo thư viện.

7. Không được cho người khác mượn thẻ thư viện, khi mất thẻ phải báo ngay với thư viện.

8. Tích cực tham gia xây dựng giữ gìn và bảo quản thư viện cả về cảnh quan nội thất kho sách báo tư liệu.

9. Bạn đọc làm mất, hỏng sách báo phải bồi thường theo qui định của thư viện, trường hợp vi phạm nội qui tuỳ theo mức độ có thể bị phê bình cảnh cáo thu hồi thẻ hoặc truy tố trước pháp luật.

Thư viện hoan nghênh các bạn đọc có ý thức chấp hành tốt nội qui cùng cán bộ thư viện phát hiện đấu tranh với các hành vi làm phương hại đến thư viện và nếp sống văn hoá nơi công cộng


 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình