THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Chính sách mượn tài liệu In Email

Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc không có nhiều thời gian đến thư viện làm thẻ tại kho mượn của thư viện. Đối tượng phục vụ là cán bộ, công nhân viên chức, công an, sinh viên, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nội thành Thái Bình.

Để quá trình đọc và mượn sách của bạn đọc tại thư viện được thuận lợi, bạn đọc cần tuân thủ các quy định sau:

- Độc giả xuất trình thẻ với thủ thư và được tự chọn tài liệu trên các giá sách, sắp xếp lại sách trên giá theo đúng vị trí môn loại sau khi đã chọn được những tài liệu cần mượn.

- Ghi đầy đủ các thông tin của các tài liệu cần mượn theo qui định vào thẻ và phiếu bạn đọc.

- Xuất trình thẻ, tài liệu và phiếu ra cửa phòng thường trực trước khi ra khỏi thư viện.

- Mỗi lần mượn tối đa là 3 tài liệu. Thời hạn mỗi lần là 15 ngày, sau thới hạn trên nếu cần mượn tiếp những tài liệu đó phải đến xin gia hạn.

- Không cho người khác mượn thẻ, làm hư hỏng hoặc mất tài liệu phải bồi thường theo qui định. mức phạt trị giá gấp 4 lần giá ghi trên tài liệu bị mất.

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình