THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Trao tặng hơn 3.700 bản sách cho thư viện và tủ sách cơ sở In Email
 Sáng ngày 11/01, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam; triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm 2019.Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
tặng Bằng khen cho Thư viện tỉnh vì có thành tích trong tổ chức các hoạt động ngày sách Việt Nam.

5 năm qua, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, phòng văn hoá - thông tin, trung tâm văn hoá - thể thao các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ngày sách Việt Nam như: hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách; giao lưu, toạ đàm về sách, báo, văn hóa đọc. Trong 5 năm, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã tiếp nhận 2.500 bản sách do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng; chủ động liên hệ với các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân quyên góp được trên 10.000 bản sách về các lĩnh vực. Từ nguồn sách quyên góp, Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh đã tặng hơn 3.700 bản sách cho 32 thư viện và tủ sách cơ sở. Để phục vụ cho hoạt động trưng bày, triển lãm, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã lựa chọn 25.000 bản sách, sắp xếp nghệ thuật với các chủ đề bám sát tình hình chính trị, lịch sử, thời sự của đất nước và địa phương. Thư viện các huyện, thành phố cũng đã lựa chọn 5.000 bản sách để trưng bày.

Năm 2019, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sẽ liên kết với các thư viện trong cả nước trao đổi báo và tổ chức phòng đọc báo xuân; tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo nhân kỷ niệm ngày sách Việt Nam, ngày sách và bản quyền thế giới; lựa chọn, bổ sung sách báo mới phục vụ bạn đọc đồng thời chủ động tiếp nhận sách, báo từ các nguồn tài trợ; thường xuyên nắm bắt nhu cầu của bạn đọc và tích cực tuyên truyền thu hút người đọc sách; quan tâm thúc đẩy hoạt động thư viện cơ sở…

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích trong tổ chức các hoạt động nhân ngày sách Việt Nam. 
 
 
Nhân dịp này, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong tổ chức các hoạt động ngày sách Việt Nam và công tác thư viện năm 2018.

Nguồn: baothaibinh.com.vn
 

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình