THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thư viện KHTH Thái Bình: Học Bác để hết lòng phục vụ nhân dân In Email

          Trong những năm qua, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc họa tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chi bộ Thư viện tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập thể cán bộ, viên chức thư viện luôn tâm niệm: Học Bác để hết lòng phục vụ nhân dân.

          Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã triển khai nhiều cách làm, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới mọi cán bộ viên chức trong đơn vị. Việc quán triệt tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo Bác được Chi ủy chú trọng và đưa nội dung này vào trong các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ. Qua đó tấm gương của Bác về tư tưởng, đạo đức, về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm... đã thấm sâu vào tâm tưởng cán bộ đảng viên. Từ đó các cá nhân tập trung vào sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao trách nhiệm. Đối với tập thể là lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XI).

                Từ chuyển biến về nhận thức đến cách làm theo Bác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham ô đã trở thành phong trào mang lại hiệu quả như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, phụ phí công tác, in ấn tài liệu, ngay cả việc tiết kiệm trong hoạt động chuyên môn cũng được đề cao thể hiện ở việc bổ sung sách, báo mới được lựa chọn kỹ với tiêu chí chất lượng nội dung tài liệu đặt lên hàng đầu tránh trùng bản, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc, đã được duy trì thường xuyên và được cán bộ viên chức đồng tình nghiêm túc thực hiện.

                Ban chi ủy và lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo sâu sát công tác cải cách hành chính và xem đây là khâu quan trọng trong việc thu hút bạn đọc đến thư viện. Trên tinh thần chuyển đổi tác phong hành chính sang tác phong phục vụ và yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc. Thư viện luôn luôn rà soát, hiệu chỉnh kịp thời giản tiện những thủ tục không cần thiết trong việc cấp và đổi thẻ bạn đọc rút ngắn thời gian cấp, đổi thẻ, hạn chế sự chờ đợi, tiết kiệm được thời gian giúp cho việc cấp, đổi thẻ được thuận tiện và nhanh chóng. Hàng năm đã cấp đổi được trên 2.000 thẻ bạn đọc.

Học và làm theo Bác về tác phong, thái độ phục vụ và nâng cao ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân nhiều cán bộ, đảng viên, viên chức tích cực không quản ngày đêm nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù nguồn kinh phí còn eo hẹp, việc bồi dưỡng thù lao cho cán bộ, viên chức làm ngoài giờ còn ở mức rất thấp song với tinh thần phục vụ hết mình vì bạn đọc Thư viện vẫn duy trì mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ vào ngày Chủ Nhật, đã thu hút gần 200 lượt bạn đọc mỗi ngày. Cũng bằng lòng nhiệt huyết, tận tụy với nghề bình quân hàng năm Thư viện tỉnh đã phục vụ gần 60.000 lượt bạn đọc và trên 450.000 lượt sách báo được luân chuyển.

                 Việc hết lòng phục vụ nhân dân không chỉ được chú trọng trong công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ ở Thư viện tỉnh mà còn được quan tâm đến hoạt động phong trào cơ sở. Xây dựng mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển mạng lưới thư viện trong tỉnh. Với phương châm mang thật nhiều sách báo đi cơ sở phục vụ mọi tầng lớp nhân dân để mỗi người dân đều có cơ hội được đọc sách.

                 Thư viện tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động luân chuyển sách, báo xuống thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện thôn làng, tủ sách gia đình, dòng họ. Lượt sách báo luân chuyển hàng năm đạt 10.000 bản sách. Ngoài ra Thư viện tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh để tăng cường sách về các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phối hợp với trại tạm giam Thái Bình, Đồn Biên phòng Cửa Lân, Cung Văn hóa Thiếu nhi để phục vụ các chiến sĩ, phạm nhân, các cháu thiếu nhiên nhi đồng và nhân dân; phối hợp với ngành Giáo dục phát động và tổ chức cuộc thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè thường niên đã thu hút đông đảo các em học sinh toàn tỉnh tham gia. Đây được coi là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc trong các em lứa tuổi Thiếu niên và nhi đồng.

                 Bên cạnh đó Thư viện đã chú trọng những hoạt động thiết thực tuyên truyền cho ngày Sách Việt Nam (21/4) và ngày Sách và bản quyền Thế giới (23/4) Thư viện tỉnh đã giúp Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố tổ chức các buổi Giao lưu văn hóa đọc với các chủ để phong phú mang tính thời sự, tính giáo dục và ôn lại những truyền thống lịch sử của quê hương đất nước như:  Quốc hội Việt Nam với độc lập chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay; Xếp bút nghiên lên đường ra trận,...hiệu quả thu hút  dân quan tâm, tham dự; ngoài ra Thư viện tỉnh còn phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh lựa chọn tài liệu phục vụ cho chuyên mục đọc truyện đêm khuya Thư viện đã chỉ đạo Thư viện cấp huyện tham mưu, vận động nhân dân, vận động các cấp ngành đẩy mạnh công tác xã hội hóa thư viện trong việc xây dựng và thành lập mới thư viện cơ sở, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, tủ sách thôn làng, gia đình, dòng họ. Hiện nay toàn tỉnh có 18 thư viện xã, 16 tủ sách tư nhân có phục vụ cộng đồng, 20 thư viện thôn, làng, phòng đọc sách cơ sở và 12 tủ sách dòng họ. Mặc dù còn hạn chế về số lượng song việc củng cố và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở đã tạo nên một hiệu ứng xã hội tích cực trong duy trì và phát triển văn hóa đọc tỉnh nhà.

              Tấm gương tự học và sáng tạo của Bác đã được Thư viện tỉnh đề cao. Mỗi cán bộ, viên chức luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Từ đó áp ụng vào công việc chuyên môn của mình hiệu quả hơn. Kịp thời nắm bắt được những chuẩn nghiệp vụ mà ngành triển khai như: Áp dụng chuyển đổi khung phân loại DC14; Biên mục theo khổ mẫu MARC 21cho dữ liệu thư mục,...; đặc biệt sáng tạo là việc Thư viện tỉnh đã tự học hỏi và tự xây dựng được Dự án “Thư viện điện tử/thư viện số phục vụ phát triển hinh tế- văn hóa – xã hội địa phương” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2016.

             Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song tập thể và cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh vẫn luôn kiên trì cần mẫn   , tích cực có biện pháp khắc phục, chủ động bổ sung sách báo, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của đông đảo quần chúng nhân dân; mỗi cán bộ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trước công việc, lấy hiệu quả công vieevj để đánh giá việc khắc phục sai sót của bản thân.

              Để phát huy tích cực hơn nữa kết quả đạt được cán bộ, đảng viên Thư viện tỉnh xác định sẽ luôn học và làm theo Bác trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển sự nghiệp Thư viện. Tập thể cán bộ, viên chức Thư viện tin tưởng rằng với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, với sự nỗ lực của cấp ủy, sự đồng thuận của cán bộ viên chức Thư viện sẽ có những bước chuyển biến tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà./.

Lê Thị Thanh

Phó Giám đốc Thư viện KHTH Thái Bình 

 

Thư mục sách mới

Hỗ trợ trực tuyến


Hãy đăng nhập Yahoo Messenger và kích vào biểu tượng trên để chúng tôi hỗ trợ bạn.