THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức cấp thẻ miễn lệ phí cho bạn đọc nhân ngày Sách Việt Nam (21/4) In Email

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày sách và bản quyền Thế giới (23/4). Cùng với một số các hoạt động tuyên truyền trực quan, trưng bày sách báo, tranh ảnh về 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), về Bác Hồ kính yêu, về các hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.  Bạn đọc với niềm đam mê sách báo Thư viện 

Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức cấp thẻ miễn lệ phí cho mọi đối tượng bạn đọc trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đặc biệt nhằm thu hút đông đảo hơn nữa đối tượng bạn đọc là học sinh các cấp trên địa bàn thành phố, Thư viện đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hoạt động trên đến các nhà trường để học sinh được biết./.

  
Vũ Thị Chiên

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình