THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị CBVC năm 2015 In Email

Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2015, Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và tổng kết công đoàn năm 2014. Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phạm Thanh Hiển - Thường vụ Đảng Uỷ - Chủ tịch công đoàn ngành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh.


                               Toàn cảnh hội nghị

       Tham dự hội nghị, các đại biểu, cán bộ viên chức đã được nghe đồng chí Vũ Thị Chiên – Bí thư chi bộ, Giám đốc Thư viện trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 ; đồng chí Nguyễn Doãn Tuấn Chủ tịch Công đoàn Thư viện tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất, nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được trình bày, nêu lên những mặt công tác đã làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, hội nghị cũng đề xuất với lãnh đạo cấp trên tiếp tục quan tâm bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị, bổ sung tăng cường nguồn kinh phí ngân sách cho Thư viện trong thời gian tới.

Qua thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị của Thư viện tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn Thư viện tỉnh đã phát động các phong trào thi đua năm 2015 như sau: 100% cán bộ, viên chức, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, viên chức, người lao động thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể được giao. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “đơn vị văn hóa”, các đoàn thể đạt tập thể “trong sạch vững mạnh”. Hội nghị đã đề ra một số chỉ tiêu công tác cụ thể là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua nhiều hình thức ; tích cực bổ sung sách báo đảm bảo về chất lượng ; thường xuyên nắm bắt nhu cầu người đọc ; tiếp tục rà soát giảm bớt các thủ tục hành chính trong việc cấp và sử dụng thẻ nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện ; tích cực luân chuyển sách báo về cơ sở và xây dựng các tủ sách, thư viện xã phường thị trấn,....

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hiển đã biểu dương những thành tích mà Thư viện KHTH tỉnh đã đạt được, góp phần vào những thành tích của Sở VHTTDL trong năm 2014, một năm đầy thách thức, khó khăn, nhưng cũng đánh dấu một năm có nhiều khởi sắc của ngành thư viện tỉnh nhà. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ của Thư viện KHTH tỉnh  trong năm 2015 cần thực hiện tốt công tác chuyên môn, bảo quản, phục vụ bạn đọc, tích cực luân chuyển sách báo về cơ sở ; Phát huy tốt quy chế dân chủ, minh bạch, bồi dưỡng chăm sóc viên chức, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành tổ chức khen và trao thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

  Ông Phạm Thanh Hiển  - Trao bằng khen Đơn vị văn hoá cấp tỉnh

            

Bà Vũ Thị Chiên – Trao giấy khen của Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch           

                               Ông Phạm Thanh Hiển  - Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”


 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình