THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Sở VHTT&DL và Sở TTTT về việc tăng cường tổ chức hoạt động sách báo tại các điểm bưu điện văn hoá xã 2014 - 2020 In Email

         Chiều ngày 26/11/2014 tại trụ sở cơ quan sở Văn hoá, Thể thao&Du lịch Thái Bình đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa sở Văn hoá, Thể thao&Du lịch Thái Bình và sở Thông tin Truyền thông. Về dự lễ ký có đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao &Du lịch, đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh, Bưu điện tỉnh, Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện thành phố, các phòng liên quan thuộc hai sở.   

                                                  
                                                                                         Lãnh đạo Sở VHTT&DL và Sở TTTT ký
                                                                   chương trình phối hợp công tác    

        Theo đó, hai sở sẽ phối hợp việc tăng cường cơ sở vật chất, vốn sách báo cho Thư viện tỉnh và các điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVHX). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách báo để thu hút người đọc đến với điểm BĐVHX, thực hiện luân chuyển sách báo giữa Thư viện tỉnh với BĐVHX, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên BĐVHX.

        Thông qua hoạt động trên sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”./.

                                                                                                                                                      Lê Thị Thanh Đài      

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình