THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Tập huấn phần mềm quản lý thư viện ISIS In Email
       Từ ngày 04/11 – 07/11/2014 tại Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình đã mở khoá tập huấn “Phần mềm quản lý thư viện ISIS” cho cán bộ đang công tác tại thư viện  huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
                                      
  
       Các giảng viên có nhiều kinh  nghiệm ở Thư viện tỉnh đã hướng dẫn, truyền đạt các kiến thức về phần mềm quản lý thư viện như: Cài đặt phần mềm ISIS; Nhập tin; In các sản phẩm từ CSDL (Mục lục, Sổ đăng ký cá biệt, mã vạch, nhãn, thư mục); Tìm tin; Quản lý bạn đọc (Cấp và in thẻ).
 
                                     
       Lớp tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, các học viên và giảng viên đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến bài học và thực tiễn công việc. Thông qua kiến thức được truyền đạt giúp đội ngũ cán bộ thư viện huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý kỹ thuật, áp dụng chuẩn nghiệp vụ đảm bảo tính thống nhất trong mô tả, biên mục tài liệu nhập kho, quản lý vốn tài liệu,. đáp ứng nhanh nhất việc phục vụ bạn đọc tra tìm tài liệu theo yêu cầu ./. 
                                                                                                             Lê Thị Thanh Đài     

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình