THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thư viện KHTH Thái Bình tổng kết công tác 2012 triển khai phương hướng nhiệm vụ 2013. In Email

Sáng ngày 25/01/2013, Thư viện KHTH Thái Bình đã tiến hành tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hoá - Thường vụ Đảng uỷ, Phó GĐ Sở VH-TT-DL cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh, lãnh đạo trung tâm văn hoá, phòng văn hoá, các cán bộ thư viện huyện, thành phố và thư viện cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Mạnh Quang - Giám đốc Thư viện trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. 


Trong năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại, nhưng Thư viện KHTH tỉnh đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: công tác thông tin tuyên truyền, công tác bổ sung sách báo, công tác tin học, công tác thư viện cơ sở, công tác phục vụ bạn đọc, công tác tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ. Với những kết quả đạt được Thư viện tỉnh Thái Bình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc năm 2012, Sở cũng đã có quyết định công nhận 19 cá nhân đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 05 cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở.

Để đạt được những thành tích trên, trước hết là nhờ có sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành tại địa phương, và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Bộ VH-TT-DL, Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng với sự quyết tâm của Lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ viên chức Thư viện KHTH Thái Bình.
           
                                          
 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2013 báo cáo đã nhấn mạnh một số nội dung chủ đạo như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Tích cực bổ sung sách báo đảm bảo về chất lượng để phục vụ ngày càng tổt hơn nhu cầu của người đọc; Thường xuyên nắm bát nhu cầu đọc, đề ra các biện pháp thu hút bạn đọc đến thư viện; Chú trọng ứng dụng công tác tin học; Quan tâm thúc đẩy hoạt động của thư viện cơ sở; Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cán bộ về mọi mặt, luân chuyển bố trí cạn bộ phù hợp với năng lực sở trường công tác,....

Hội nghị cũng được nghe các tham luận của cán bộ TTVH huyện Vũ Thư về việc xây dựng thư viện cơ sở, thư viện huyện Hưng Hà về kinh nghiệm tổ chức tốt hội thi tuyên truyền sách trên địa bàn và  vai trò của thư viện cơ sở trong việc nâng cao dân trí.

                                         

Nhân dịp này đại diện lãnh đạo Sở cũng đã trao tặng giấy khen cho 4 đơn vị cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động thư viện huyện và cơ sở là: Thư viện huyện Hưng Hà, Thư viện xã Thái Dương. Về cá nhân: Ồng Lại Cao Hạnh - Trưởng phòng giáo dục huyện Quỳnh Phụ, Ông Nguyễn Bá Cường – Không gian đọc An Phú - Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ.

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình