THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Hưởng ứng cuộc phát động tuần lễ học tập suốt đời In Email
            Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; với vai trò là thiết chế văn hoá giáo dục ngoài nhà trường, trong các ngày từ 01 đến 07 tháng 10 năm 2012 thư viện tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động thiết thực, bổ ích.
            Theo đó, bên cạnh công tác tuyên truyền trực quan treo cờ biển khẩu hiệu, trưng bày các tủ giá sách báo với chủ đề “Học, học nữa, học mãi”, thư viện tỉnh đã phối hợp với các trường tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố bố trí cho các em học sinh nhiều đợt đến tham quan nghe giới thiệu và đọc sách báo tại thư viện.

                                                                                                             

            Mặt khác, để tạo sự quan tâm hơn nữa của bạn đọc đới với cuộc phát động, Thư viện tỉnh đã cho triển khai quảng cáo rộng rãi trên Đài PTTH tỉnh về tuần lễ “Khuyến mại” thực hiện việc cấp thẻ miễn phí cho mọi đối tượng đến thư viện.

            Kết quả có hàng trăm bạn đọc trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên đã tham gia chương trình đến đăng ký làm thẻ đọc và mượn sách báo. Số thẻ cấp mới cũng như số lượt bạn đọc, lượt sách báo trong tuần của thư viện đều tăng lên một cách đáng kể cao hơn cả kết quả của một tháng trước đó.

            Những hoạt động trên đã giúp nhiều người có thêm hiểu biết về thư viện, thực sự phát huy ý nghĩa vai trò tác dụng sách báo với việc học tập suốt đời của đông đảo nhân dân trong tỉnh./.

                             Thư viện tỉnh Thái Bình


 

 

 

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình