THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện Pháp lệnh thư viện In Email

Sáng ngày 10/5/2012. tại thư viện KHTH tỉnh đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do ông Phạm Xuân Thường làm trưởng đoàn đã tổ chức nghe báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh thư viện. Tham gia đoàn còn có đại diện văn phòng HĐND tỉnh, Sở văn hoá, thể thao và du lịch, Sở nội vụ, Sở Giáo dục – Đào tạo, Trường CĐ sư phạm và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

Ông Vũ Mạnh Quang – Giám đốc Thư viện KHTH tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình triển khai Pháp lệnh thư viện từ năm 2000 đến năm 2011 và những khó khăn tồn tại qua gần 12 năm thực hiện Pháp lệnh của hệ thống thư viện trong tỉnh. Báo cáo cũng khẳng định sự cần thiết phải có Luật thư viện nhằm thay thế Pháp lệnh tạo cơ sở pháp lí cao nhất cho việc khắc phục tồn tại hạn chế và tạo thuận lợi cho việc củng cố, phát triển sự nghiệp thư viện trước những yêu cầu ngày càng cao của thời kì hội nhập phát triển đất nước. Nhân dịp này, Thư viện KHTH tỉnh cũng đã nêu ra 9 ý kiến tham gia đóng gópvào việc xem xét, chỉnh sửa, bổ sung nội dung dự thảo Luật và kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện sau khi Luật chính thức được ban hành. Đại diện lãnh đạo Sở văn hoá, thể thao và du lịch, Sở nội vụ cùng một số thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến trao đổi nhằm làm rõ hơn kết quả cũng như những tồn tại vướng mắc của hệ thống thư viện trong quá trình triển khai Pháp lệnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Thư viện tỉnh và kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Pháp lệnh. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị cần có thêm những thông tin và tài liệu từ các cơ quan quản lí, các đơn vị chuyên ngành để nghiên cứu đóng góp ý kiến vào việc hoàn chỉnh nội dung dự thảo Luật trước khi văn bản được Quốc hội xem xét phê chuẩn./.


 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình