THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Quy định phòng mượn tự chọn In Email
THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                      Độc lập - tự do - hạnh phúc

                                       

                                                                                    I/ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ
    1. Cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh (Bao gồm cả đương chức và nghỉ hưu)
Công dân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố
Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh
                              II/ THỦ TỤC, LỆ PHÍ, THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ
1/ Thủ tục:
1.1-Đơn do Thư viện cấp (Riêng với đối tượng cán bộ, CNVC phải có xác nhận của cơ quan)
1.2-  CMND (hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh)
1.3 - Hộ khẩu thường trú - bản phôtô (Với đối tượng nghỉ hưu và nhân dân Thành
phố)
1.4 - Thẻ Sinh viên (Với đối tượng sinh viên)
1.5 - 2 ảnh (3x4) kiểu chứng minh thư
2/ Lệ phí :
2.1 - Lệ phí : 30.000 đồng/ thẻ/năm
2.2- Tiền cược : 100.000 đồng/thẻ
                            150.000 đồng (Riêng với đối tượng sinh viên và nhân dân có hộ khẩu Thành phố)
3/ Thời hạn sử dụng thẻ :
01 năm tính từ ngày cấp. (Riêng với đối tuợng sinh viên thẻ hết hạn sử dụng trước khi tốt nghiệp 03 tháng)
                                                             III/ QUI ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU
1.Bạn đọc xuất trình thẻ với thủ thư. Bạn đọc tự lựa chọn sách trên giá. Sắp xếp lại sách trên giá theo đúng vị trí môn loại sau khi đã chọn được những tài liệu cần mượn
2.Ghi đầy đủ thông tin của các tài liệu cần mượn vào thẻ và phiếu bạn đọc
3.Xuất trình thẻ, tài liệu, phiếu ra cửa tại phòng thường trực trước khi ra khỏi Thư viện
4.Một thẻ mỗi lần mượn tối đa 03 tài liệu. Thời hạn 15 ngày. Sau thời hạn nếu cần mượn tiếp những tài liệu đó thì phải đến xin gia hạn
5.Bạn đọc đánh mất, làm hư hỏng sách phải bồi thường gấp 04 lần giá ghi trên tài liệu
6. Không cho người khác mượn thẻ, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội qui, qui định của Thư viện


                                                                                  Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình