THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Quy định về việc cấp thể thư viện In Email
 THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc
 QUI ĐỊNH
  

V/v cấp và sử dụng thẻ thư viện
 

I/ ĐỐI TƯỢNG CẤP THẺ:

 

1/ Thẻ mượn: (Được dùng mượn sách tại phòng Mượn và đọc sách, báo ở các phòng đọc khác của Thư viện).

 1.1. Cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả đương chức và nghỉ hưu).

1.2. Công dân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố.

1.3. Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh

2/ Thẻ đọc tại chỗ: (Dùng cho các phòng đọc sách, báo tại chỗ).

- Học sinh các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở.

3/ Thẻ Thiếu nhi: (Dùng mượn, đọc sách tại phòng Thiếu nhi và đọc sách, báo ở các phòng đọc khác của Thư viện).

- Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 

 

II/ THỦ TỤC, LỆ PHÍ CẤP THẺ:


1/ Thẻ Mượn:

 1.1- Đơn do Thư viện cấp (Riêng với đối tượng cán bộ, CNVC phải có xác nhận của cơ quan).

 1.2- CMND (hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh).

 1.3- Hộ khẩu thường trú - bản phôtô (với đối tượng nghỉ hưu và nhân dân thành phố)

 1.4- Thẻ sinh viên (Với đối tượng sinh viên).

 1.5- 2 ảnh (3x4) kiểu chứng minh thư

 1.6- Lệ phí: 30.000đ/thẻ/năm.

 1.7- Tiền cược: 100.000đ/thẻ

                         150.000đ/thẻ (Riêng với đối tượng sinh viên, nhân dân thành phố).

2/ Thẻ đọc tại chỗ: 

2.1- Đơn do Thư viện cấp. 

2.2- CMND (hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh). 

2.3- 2 ảnh (3x4) kiểu chứng minh thư.

2.4- Lệ phí: 20.000đ/thẻ/năm.

3/ Thẻ Thiếu nhi: 

3.1- Đơn do Thư viện cấp. 

3.2- Sổ hộ khẩu gia đình (bản phôtô).

3.3- 2 ảnh (3x4) kiểu chứng minh thư.

3.4- Lệ phí: 10.000đ/thẻ/năm.

3.5- Tiền cược: 50.000đ/thẻ. 

 

III/ CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:

 

1, Thời gian cấp thẻ: Giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu

2, Thời hạn sử dụng thẻ : 01 năm tính từ ngày cấp (Riêng đối tượng sinh viên thẻ hết hạn trước khi tốt nghiệp 03 tháng).

3, Trường hợp mất, hư hỏng thẻ: 

3.1- Mất thẻ: Phải có đơn trình bày gửi phòng cấp thẻ, sau 15 ngày được cấp lại thẻ. Nộp 10.000đ/thẻ để làm thẻ mới.

4, Tiền cược:
             - Đối với bạn đọc đã làm thẻ thiếu nhi, thẻ mượn cần mang phiếu thu khi làm lại thẻ. Nếu mất phiếu thu, Thư viện sẽ thu tiền cược theo qui định.
Chỉ thu 1 lần với đối tượng xin cấp thẻ mượn, thẻ thiếu nhi. Đề nghị bạn đọc giữ phiếu thu. Thư viện sẽ hoàn trả tiền cược khi bạn đọc trả hoá đơn và không sử dụng thẻ thư viện.

          5, Không cho người khác mượn thẻ, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội qui, qui định của Thư viện./.
  

THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình