THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Quy định và sử dụng phòng địa chí In Email

QUI ĐỊNH PHÒNG ĐỊA CHÍ

                I/ Đối tượng phục vụ:

Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu địa chí Thái Bình.

II/ Thủ tục đọc tài liệu:

1 -  Để cặp, túi và tư trang cá nhân vào đúng nơi qui định.

2 - Xuất trình thẻ thư viện hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (trường hợp không có thẻ).

3 - Tra tìm tài liệu trên hệ thống mục lục hoặc máy tính. Ghi các thông tin về tài liệu cần mượn đọc vào phiếu yêu cầu.

4 - Tài liệu địa chí chỉ phục vụ mượn đọc tại chỗ, tuyệt đối không được mang ra khỏi thư viện.

5 - Trường hợp xé hoặc làm rách tài liệu phải bồi thường 100.000đ/trang.

III/ Phục vụ sưu tập và in sao tài liệu:

1 - Đối với tài liệu do bạn đọc tra cứu:

1.1. In sao sách xuất bản hợp lệ phí 2.000đ/trang.

1.2. In sao tài liệu dịch, tài liệu tiếng nước ngoài 4000đ/trang.

1.3. In sao tài liệu báo chí (khổ lớn) nộp lệ phí 5.000đ/trang.

2 - Đối với tài liệu do bạn đọc yêu cầu cán bộ thư viện sưu tập, cung cấp:

1.1. In sao sách xuất bản hợp lệ phí 3.000đ/trang.

1.2. In sao tài liệu dịch, tài liệu tiếng nước ngoài 5.000đ/trang.

1.3. In sao tài liệu báo chí (khổ lớn) nộp lệ phí 6.000đ/trang.

3 - Đối với tài liệu in sao nhiều bản thì từ bản thứ 2 trở đi nộp lệ phí 1000đ/trang.

 

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình