THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở In Email


Thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị, nhằm nâng cao trình độ cán bộ thư viện  cơ sở, ngày 25/9/2009 Thư viện tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thư viện xã và cơ sở  
Tham dự lớp học có các đồng chí cán bộ công tác tại thư viện huyện, thư viện tỉnh và thư viện xã, tủ sách tư nhân, trạm sách của các cơ quan trong tỉnh.

    Nội dung trọng tâm cơ bản của lớp học là  hướng dẫn công tác nghiệp vụ thư viện. Các học viên được hướng dẫn lý thuyết và một số khâu thực hành công tác nghiệp vụ từ bổ sung tài liệu, xử lý mô tả, phân loại, đăng ký, tổ chức sắp xếp kho, bảo quản sách báo, phục vụ bạn đọc.

Bên cạnh đó các học viên cũng được nghe đại cương về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ mới trong công tác thư viện: Sử dụng bảng phân loại DDC ấn bản 14 để phân loại tài liệu trong hệ thống thư viện công cộng cả nước; Biên mục tài liệu theo khổ mẫu MARC 21 đảm bảo việc chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong nước và quốc tế

   Mặc dù thời gian tổ chức ngắn gọn, song lớp tập huấn đã giúp các cán bộ thư viện cơ sở, tủ sách tư nhân, cơ quan nắm được những khái niệm cơ bản về các công việc cần làm một cách khoa học, hợp lý nhất để tổ chức thư viện, tủ sách phục vụ bạn đọc với số vốn tài liệu từ vài trăm đến hàng ngàn bản sách

   Thông qua tập huấn  các cán bộ thư viện huyện, thành phố cũng có điều kiện hệ thống lại một số kiến thức nghiệp vụ cần thiết để duy trì tốt hoạt động thư viện huyện và các thư viện, tủ sách trên địa bàn.  

     Đây cũng là điều kiện để  cán bộ thư viện tỉnh nắm đựoc tình hình thực tế hoạt động của các thư viện, tủ sách cỏ sở trên địa bàn tỉnh và sẵn sàng tham gia công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường nhân lực cần thiết khi xây dựng thư viện, tủ sách ở cơ sở.     

 Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình