THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Quy định và sử dụng phòng đọc thiếu nhi In Email

THƯ VIỆN KHTH THÁI BÌNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                  Độc lập - tự do - hạnh phúc
                              
                                                   
QUY ĐỊNH 

                                                            Phòng đọc Thiếu nhi

 

                                                     I /  ĐỐI TƯỢNG CẤP THẺ

Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Bình

 

                                    II /THỦ TỤC, LỆ PHÍ, THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ:

1/ Thủ tục :

1.1-  Đơn do thư viện cấp

1.2-  Sổ hộ khẩu gia đình (bản foto)

1.3-  2 ảnh cỡ (3x4) kiểu chứng minh thư

2/  Lệ phí :  

2.1- Lệ phí : 10.000 đồng/thẻ/năm

2.2 - Tiền cược : 50.000 đồng/thẻ

3/ Thời hạn sử dụng thẻ :

01 năm tính từ ngày cấp (Riêng học sinh lớp 5, lớp 9 thẻ mượn sách hết hạn trước khi tốt nghiệp 03 tháng)

 

                                              III / QUY ĐỊNH ĐỌC, MƯỢN TÀI LIỆU

 

1/ Sử dụng tài liệu đọc tại chỗ :

   Xuất trình thẻ bạn đọc, tự chọn tài liệu trên giá và ghi phiếu yêu cầu. Không làm xáo trộn sách trên giá

2/ Mượn tài liệu về nhà :

+ Xuất trình thẻ  bạn đọc, tự chọn tài liệu trên giá

Sắp xếp lại sách báo theo đúng vị trí sau khi đã chọn được những tài liệu cần mượn

+ Ghi đầy đủ thông tin của tài liệu cần mượn theo qui định vào thẻ và phiếu bạn đọc

+ Một thẻ mỗi lần được mượn tối đa 03 tài liệu, thời gian mượn là 10 ngày. Sau thời hạn nếu cần mượn tiếp những tài liệu đó thì phải đến xin gia hạn

+Làm hư hỏng hoặc mất tài liệu phải bồi thường gấp 04 lần giá ghi trên tài liệu

Lưu ý: 

·       Thẻ Thiếu nhi được dùng đọc, mượn sách ở phòng Thiếu nhi và đọc sách báo tại các phòng đọc khác của Thư viện

·       Không cho người khác mượn thẻ, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của Thư viện

 

                                                                                     Thư viện KHTH tỉnh Thái Bình                                                   

 
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình