THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Lịch sử & Địa lý In Email

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

1/. Cậu bé có ước mơ trở thành tổng thống - Barack Obama / Tranh, lời: Tae Soo Lee ; Ngọc Anh dịch.- H. : Kim Đồng, 2011. - 200tr. : tranh màu ; 21cm. - 45000đ

Tóm tắt: Giới thiệu bằng truyện tranh về gia đình, thời thơ ấu và quá trình phấn đấu cho sự nghiệp,

cũng như những đánh giá về con người, quan điểm, năng lực chính trị của Barack Obama trong những ngày tranh cử và đắc cử

Ký hiệu môn loại: 973.931092

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019153-19155

2/. ĐỖ BANG. Hệ thống phòng thủ miền Trung dưới triều Nguyễn / Đỗ Bang.- H. : Văn hoá thông tin, 2011. - 219tr. : ảnh ; 21cm. - 42000đ
Phụ lục: tr. 181-200 ; Tài liệu tham khảo: tr. 201-218

Tóm tắt: Trình bày vị trí chiến lược của các tỉnh miền Trung và hệ thống các công trình phòng thủ vùng biển, vùng núi dưới triều Nguyễn.

Ký hiệu môn loại: 959.7029

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DN.050111
Kho Lưu động: LD.023567-23569
Kho Mượn: MN.093620-93621

3/. KINGFISHER. Atlas cho trẻ em = Children's atlas / Kingfisher ; Nguyễn Chí Tuyến dịch.- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 2009. - 80tr. : ảnh màu, bản đồ ; 31cm. - 80000

Tóm tắt: Tìm hiểu về trái đất, cách sử dụng bản đồ và giới thiệu vị trí địa lí, khí hậu, văn hoá, tộc người kèm theo bản đồ minh hoạ một số nước trên thế giới

Ký hiệu môn loại: 912

Số ĐKCB:

Kho Đọc: DV.008323
Kho Thiếu nhi: TV.001433

4/. Nam châu đồng phả.- K.đ : [k.n.x.b.], 2009. - 44tr. ; 30cm

Tóm tắt: Giới thiệu về gia phả Họ Quách ở Thái Phúc Thái Thuỵ Thái Bình.

Ký hiệu môn loại: 929.0959736

Số ĐKCB:

Kho Địa chí: DCV.002734

5/. PALKA, EUGENE J.. Geographic perspectives : North Korea / Eugene J. Palka, Francis A. Galgano.- Guilford : McGraw-Hill/Dushkin, 2004. - 119p. : phot. ; 23cm. - 60000đ
Bibliogr. at the end of the book

Tóm tắt: Tìm hiểu về vị trí địa lý, địa lý sinh vật, địa mạo học, khí hậu, địa lý học lịch sử, văn hoá, chính trị, dân số, kinh tế, y học,... của Bắc Triều Tiên

Ký hiệu môn loại: 915.193

Số ĐKCB:

Kho Ngoại văn: NV.003010

6/. Vĩ nhân thế giới : Truyện tranh vui học / Tranh, lời: Mieru Fujiyama ; Hoàng Thị Thu Hương dịch.- H. : Kim Đồng, 2011 ; 21cm
T.4 : Vĩ nhân cống hiến cho y học và giáo dục / Tranh, lời: Mieru Fujiyama ; Hoàng Thị Thu Hương dịch.- 2011. - 103tr..- 18000đ

Ký hiệu môn loại: 920.052

Số ĐKCB:

Kho Thiếu nhi: TN.019287-19289

 

 

Thư mục sách mới

Hỗ trợ trực tuyến


Hãy đăng nhập Yahoo Messenger và kích vào biểu tượng trên để chúng tôi hỗ trợ bạn.