THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Nhân vật Thái Bình

Nhân vật Thái Bình » Nhân vật Thái Bình » Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến

Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến (4)


RSS Feed

Các kết quả từ 1 - 4 của 4

Nhân vật Thái Bình/Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến
CÁC V Ị ĐẠI KHOA THỜI PHONG KIẾN   Thái Bình là một địa phương có học phong nổi trội trong các triều đại Việt Nam. Người dân Thái Bình có đặc điểm là mặc dù khó khăn thiếu...
| 28245 hits | In |  Email | Đọc tiếp
Nhân vật Thái Bình/Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến
Huyện Kiến Xương   1. Trương Đăng Quĩ (trang 88): Sinh năm 1732, tại xã Thanh Nê, tổng An Bồi, huyện Chân Định, nay thuộc xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Năm 1756 ông đỗ...
| 23351 hits | In |  Email | Đọc tiếp
Nhân vật Thái Bình/Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến
  Huyện Thái Thuỵ     1. Lưu Đức An: (56) Lưu Đức An người xã Vũ Nghị, tổng Lễ Thần, huyện Thanh Lan, phủ Thái Ninh (nay thuộc xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), đỗ...
| 22297 hits | In |  Email | Đọc tiếp
Nhân vật Thái Bình/Danh nhân tiêu biểu thời phong kiến
  Huyện Tiền Hải     1. Nguyễn Quang Bích (107): Nguyễn Quang Bích người làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện Chân Định (nay thuộc xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Sinh năm...
| 20596 hits | In |  Email | Đọc tiếpPowered by AlphaContent 4.0.9 © 2005-2018 - All rights reserved
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình