THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

http://www.thuvienthaibinh.vn
Thư viện KHTH Thái Bình hiệu quả từ chương trình phối hợp luân chuyển sách, báo đến các điểm Bưu điện - Văn hóa xã In Email

      Mô hình Bưu điện văn hóa xã- Thư viện được nhắc tới rất nhiều trong thời gian gần đây khi mà Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr- BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện- Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 đã được các địa phương hưởng ứng tích cực. Việc đưa sách báo xuống phục vụ người dân tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã đã thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tạo sự bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin của người dân. Để mọi người dân có điều kiện dễ dàng tiếp cận với sách báo, thông tin kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống, sản xuất, góp phần từng bước xóa đói giảm nheog; mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời tại các địa bàn còn khó khăn.

Đọc tiếp...
 
Thư viện KHTH Thái Bình: Học Bác để hết lòng phục vụ nhân dân In Email

          Trong những năm qua, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc họa tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chi bộ Thư viện tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập thể cán bộ, viên chức thư viện luôn tâm niệm: Học Bác để hết lòng phục vụ nhân dân.

Đọc tiếp...
 
Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách cấp tỉnh năm 2016 In Email

Thư viện Khoa học tỉnh vừa tổ chức hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề: "Đảng, Bác Hồ trong trái tim em" năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới dự và trao giải cho Hội thi.

Đọc tiếp...
 


Trang 3 của 18
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình