THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH

http://www.thuvienthaibinh.vn
Hoạt động của không gian đọc An Phú Quỳnh Hải In Email
          Trong những năm gần đây trên địa bàn cả nước, hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở đã và đang được chú trọng và đầu tư không ngừng phát triển. Đã có hàng ngàn thư viện, tủ sách, phòng đọc báo, điểm bưu điện - văn hoá xã, tủ sách pháp luật, tủ sách đồn biên phòng …đang hàng ngày đưa sách báo tới tay nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần cho bà con trong vùng. Thêm vào đó, nhờ chính sách xã hội hoá trong hoạt động thư viện, đã có thêm nhiều thư viện, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng.

Đọc tiếp...
 


Trang 18 của 18
Tìm kiếm qua trang Google

Chỉ tìm trên web TV Thái Bình